درباره ما بیشتر بدانید!

تحلیلگر های زیادی در جامعه وجود دارند که همیشه در حال انتشار تحلیل های خود هستند. قطعا تفاوت های بسیاری بین تحلیلگر و معامله گر وجود دارد که آکادمی مالی میلاد احمدی همیشه سعی بر پرورش معامله گر های برتر در بازار های مالی دارد. معامله گر هایی که در آکادمی ما پرورش پیدا میکنند اغلب تبدیل به اساتید بازار های مالی می‌شوند. سود از معامله بدست می‌آید نه تحلیل و گزارش، پس به فکر پرورش خود بعنوان یک معامله گر باشید.